محورهای کنفرانس

معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
 • نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری
 • آرمان‌شهر اسلامی
 • بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی
 • حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
 • تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی
 • مبانی موجود معماری ایرانی
 • مبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامی
 • مبانی نظری اسلام در معماری
 • نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی
 • ‌آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود
 • جایگاه و تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی
 • تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری
 • نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری
نگرش به معماری و شهرسازی عصر امروز از دیدگاه َآسیب شناسانه
 • آسیب شناسی مشارکت عمومی در امور شهری و توسعه پایدار
 • آسیب شناسی حقوق و قوانین شهری و ساختمانی
 • طراحی و ساخت
 • برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری در عصر حاضر (چالش­ها و راهکارها)
 • تبیین نقش شهرداری­ها و شوراها در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی
معماری منظر و هنرهای محیطی
 • طراحی شهری نوین
 • مدیریت شهری نوین
 • مدیریت بافت‌های فرسوده شهری
 • محیط‌زیست، جامعه و فرهنگ شهری
 • چشم انداز شهر
 • منظر و چشم‌انداز پایدار
 • میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
 • جلوه های نو در معماری منظر
 • منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی
 • آموزش و منظر شهری
 • اکوتوریسم
 • معماری هوشمند
 • معماری دیجیتال
 • شهر و زیباسازی شهر
 • رایانه ابزاری برای ساخت
 • معماری تعاملی
 • معماری پارامتریک
 • رایانه ابزاری برای طراحی
مدیریت و برنامه ریزی
 • سازماندهی پروژه
 • ابزارهای مدیریت
 • مدیریت استراتژیک
 • داده پردازی در معماری
 • روش ها، فنون و متودولوژی
 • سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
 • مدیریت و برنامه ریزی پایدار
 • مدیریت شهری
 • بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
 • الگوهای مدیریت اسلامی پایدار
 • اصول و مقررات پیمان
 • مهندسی ارزش
 • نظارت و ارتقای کیفیت
 • مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
 • مدیریت شهر الکترونیک
 • مدیریت بحران
انرژی، معماری و شهرسازی پایدار
 • مبانی و مفاهیم توسعه پایدار در معماری و شهرسازی
 • ضوابط فنی و استانداردها
 • نوآوری و چالش‌های پیش رو
 • هویت اسلامی و نقش آن در توسعه پایدار شهری
 • جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرها
 • الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر
 • کاربرد فن­آوری­های نوین در توسعه شهرهای پایدار
 • محیط زیست و توسعه پایدار در شهر
 • مردم و پایداری اجتماعی
 • دستیابی به الگوهای ساخت­وساز پایدار با بکارگیری ساختمان ­­های بومی
 • تکنولوژی و پایداری ساختمان
 • کاربرد مصالح نوین
 • مدیریت انرژی
 • مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران
 • مدیریت بحران و توسعه­ی شهری در شهرهای ایران
میراث طبیعی، گردشگری و توسعه پایدار
 • معماری و شهرسازی و گردشگری
 • گردشگری با هویت ایرانی اسلامی
 • فرهنگ و گردشگری
 • رویکردهای نوین در گردشگری
 • تکنولوژی های نوین در گردشگری
 • گردشگری جهانی و جاذبه های ایران
 • معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری
 • معماری و شهرسازی نوین و گردشگری
 • گردشگری و اقتصاد
 • مدیریت گردشگری
 • گردشگری بومی
 • گردشگری دینی
بافت ها و آثار تاریخی
 • بهسازی و مقاوم سازی بافت­های تاریخی
 • بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
 • تاثیر تکنولوژی­های جدید در حفظ بافت تاریخی شهر
 • حفظ هویت شهری در بهسازی بافت­های فرسوده